-      - 0

Privacyverklaring

Download Privacyverklaring Rolan Meubels

 

Privacyverklaring Rolan Meubels

Hier vind je de privacyverklaring van Rolan meubels v.o.f. Hierin wordt beschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en hoe deze worden verzameld.

 

 1. Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en dat wij graag helder en transparant willen zijn in hoe wij hiermee omgaan binnen ons bedrijf.

Wij geven hierin aan waarvoor wij uw gegevens opslaan en voor welke doel. Ook vindt u in deze verklaring de rechten met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden en wij raden u daarom aan deze verklaring periodiek te raadplegen.

 

 1. Rolan meubels v.o.f.

Dit is de privacyverklaring van Rolan meubels v.o.f. Dit is een bedrijf dat houten meubels maakt; kasten, badkamer meubels, tafels en diverse andere houtproducten. Voor de verkoop van onze producten verzamelen wij u gegevens.

Mocht u zich niet prettig voelen omtrent het gebruik van uw gegevens, neem dan contact met ons op! Onze contact gegevens kunt u onderaan deze verklaring vinden.

 

 1. Doel gegevens
 • Tijdens verkoopgesprekken vragen wij uw persoonsgegevens met betrekking tot het maken van offertes, aanbiedingen, orders en facturen.
 • Voor leveringen vragen wij om uw persoonsgegevens voor het afleveren van de door u bestelde producten.
 • Bestellingen via webshop – Zodra u een product in onze webshop aanschaft en betaald, worden uw gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer) gebruikt om u order te kunnen bevestigen en leveren. Bij eventuele vragen kunnen wij telefonisch of per e-mail contact met u opnemen.
 • Contact opnemen – Uw gegevens worden verzameld als u contact opneemt met ons via de telefoon of website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om benodigde gegevens om een prijsopgave of dienst aan te kunnen bieden, zoals naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 • Analytics – Rolan meubels verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet verbonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals duur van website bezoek of pagina’s die u bezoekt.

Uw gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming alsmede ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegeven, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om uw een product of dienst te kunnen aanbieden.

 

 1. Ontvangers

De gegevens die wij ontvangen worden verwerkt en beheerd d.m.v. onze eigen administratieve en webmail programma’s.

 

 1. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard voor Rolan meubels, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 • Contact opnemen – Op het moment dat u contact met ons opneemt via mail of via een verkoopgesprek dan worden de gegevens via mail maximaal 2 jaar bewaard en voor een verkoopgesprek voor onbepaalde tijd.
 • Webshop – Bij aankoop van een product in onze webshop worden uw gegevens bewaard. Uw gegevens worden maximaal 2 boekjaren bewaard in ons afgeschermde administratieve systeem.
 • Google Analytics – De gegevens die Analytics verzameld op de website zijn anoniem en dus niet verbonden aan uw persoonlijke gegevens. Deze worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen.

 

 1. Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden ten behoeve van administratie doeleinden bewaard in ons archief, zowel op papier als in ons administratieve systeem.

De gegevens via genoemde derden, zijn alleen toegankelijk via websitesoftware en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met twee stap verificatie.

Daarnaast wordt uw bezoek aan de website en webshop beveiligd met een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met Rolan meubels privé is.  De betaling via de webshop wordt geregeld via Rabobank-betaling (Kassa compleet systeem), via I-Deal. Zij zorgen ook voor een goede afwikkeling en bescherming van uw gegevens.

 

 1. Uw rechten
 • Recht op inzage – U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens op te vragen die bij Rolan meubels zijn vastgelegd en bewaard. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens.
 • Recht op rectificatie – Kloppen uw gegevens niet? Of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht dit te laten rectificeren.
 • Recht op overdracht – Mocht u uw gegevens nodig hebben die bij Rolan meubels zijn opgeslagen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Rolan meubels uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 • Recht op wissen van gegevens – Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Rolan meubels zijn vastgelegd? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
 • Recht op indienen van een klacht – U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, indien u vindt dat Rolan meubels niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
 • Recht op stop gegevens gebruik – Wilt u niet dat Rolan meubels uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik van deze rechten kan via info@rolanmeubels.nl. Wij streven ernaar om binnen een week op uw verzoek te reageren en zullen daarna uw gegevens uit ons systeem verwijderen.

 

 1. Plichten

Rolan meubels verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Rolan meubels de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Rolan meubels met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal eerst uw toestemming hiervoor worden gevraagd.

Rolan meubels behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Rolan meubels dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Rolan meubels te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen,

Rolan meubels

Dynamostraat 10

3903 LK Veenendaal

 

info@rolanmeubels.nl

0318-742109

Btw-nummer: NL859901920B01

KVK-nummer: 74443305

0
  0
  Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leeg